Disclaimer

Pihak kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat. Maklumat yang dikumpulkan adalah bagi tujuan rujukan umum sahaja. Kami sentiasa berusaha untuk menerbitkan maklumat/bahan/artikel yang lebih diyakini dengan setepat dan secepat mungkin, namun ia tetap masih tanpa jaminan. Pihak kami tidak membuat apa-apa pernyataan atau waranti berkenaan dengan blog dan maklumat dan bahan terkandung dalam blog dan tidak akan bertanggungjawab sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain.Beberapa jenama racun yang disebut sebagai contoh bukanlah satu bentuk promosi atau diskriminasi produk dan hanya sebagai rujukan semata-semata.

Sunday, October 18, 2009

KENALI KELAS-KELAS RACUN PEROSAK

Perkara pertama yang perlu diketahui oleh pengguna racun perosak berhemah ialah kelas-kelas racun. Terdapat 5 kelas racun yang disusun berdasarkan tahap kebisaannya. Setiap kelas dibezakan dengan warna (disebut pita warna) bermula dari warna hitam untuk kelas 1a dan diakhiri dengan warna putih untuk kelas IV. Setiap pita warna mengandungi maklumat tahap kebisaan dalam 3 bahasa iaitu melayu, mandarin dan tamil bagi kemudahan semua pengguna.

Adalah ditegaskan bahawa kelas tersebut adalah berdasarkan kebisaannya kepada manusia bukannya kepada makhluk perosak. Ini bermakna kelas 1a adalah amat berbisa kepada manusia bukannya kepada makhluk perosak. Ini juga bermakna jika anda menggunakan racun kelas 1a, ia bukan bermaksud amat berkesan kepada makhluk perosak. Setiap penggunaan racun perosak adalah mengikut apa yang disyorkan pada label.

Secara umumnya, kelas racun tersebut ialah

Kelas 1a (warna hitam) - BERACUN -AMAT BISA
Kelas 1b (Warna merah) - BERACUN - BISA
Kelas II (Warna kuning) - BERACUN
Kelas III (Warna biru) - BERBAHAYA
Kelas IV (Warna putih)

Pengguna disyorkan untuk menggunakan racun perosak kelas IV terlebih dahulu untuk mengawal perosak, jika didapati tidak berkesan, barulah menggunakan kelas yang lebih rendah.

Sila rujuk poster dibawah untuk mendapatkan maklumat mengenai kelas-kelas racun perosak.

No comments:

Post a Comment